Horarios de cursada

COMISIÓN 1 (Primer Año: IS- LCM- PM)

Lunes   13:00 a 15:00  Aula: Rec: Pab 1 -Aula 1

Martes  08:00 a 11:00  Aula: Rec: Pab 2 -Aula 1

Jueves 14:00 a 16:00  Aula: Exa: Aula 2

COMISIÓN 2 (Primer Año: IS- LCF- PF)

Lunes   16:00 a 18:00  Aula: Rec: Pab 3 -Aula 7

Miércoles  08:00 a 11:00  Aula: Rec: Pab 3 -Aula 1

Jueves 16:00 a 18:00  Aula: Rec: Pab 1 -Aula 2

Consulta 

Lunes 15.00 a 16.00 a partir de la segunda semana de clases. Pab 3 -Aula 6.